ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

ЕВОЛЮЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ СЛЕД РАННИЯ ХАЛКОЛИТ

ЕВОЛЮЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ СЛЕД РАННИЯ ХАЛКОЛИТ

Настоящата монография представлява обобщение на постигна­тите резултати по време на изпълнението на проекта "Еволюция на Българското черноморско крайбрежие през късния холоцен и прог­нозиране на бъдещото му развитие"...

Повече детайли


5,00лв. с ДДС

Наличност:

7 продукта на склад


Ст.н.с. II ст. д-р Веселин Димитров Пейчев и н.с. Пет. Преслав Илиев Пеев работят в секция "Морска геология и археология" на Института по океанология БАН, гр. Варна.

Секцията е създадена през 1978 г. и има предмет на дейност изучаването н

Настоящата монография представлява обобщение на постигна­тите резултати по време на изпълнението на проекта "Еволюция на Българското черноморско крайбрежие през късния холоцен и прог­нозиране на бъдещото му развитие", финансиран от Фонд "Научни изследвания" при Министерството на образованието и науката по до­говор НЗ 1207/02. Разработен е основно от научен колектив на секция "Морска геология и археология" от Института по океанология - БАН, гр. Варна. Авторите на книгата изказват благодарност на ръководст­вото на института за предоставените условия за изпълнението на про­екта и издаването на труда. а строежа и състава на седиментния комплекс в Черно море и етапите на неговото формиране; изследване на аномалните геофизични полета и опазване на подводното културно историческо наследство.

 

  • Веселин Пейчев, Преслав Пеев
  • 123 страници
  • СЛАВЕНА

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента