ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

СЪКРОВИЩАТА НА СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ каталог на изложбата

СЪКРОВИЩАТА НА СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ каталог на изложбата

Луксозно цветно издание, каталог на една от най-успешните изложби правени във Варна, България. Преславско съкровище - един от най-интерес­ните и значими паметници от Х в. Разнообразните украшения, принадлежностите към дрехата и др. по своеобразен начин показват достиженията в ювелирното изкуство на онова време.

Повече детайли


22,00лв. с ДДС

Наличност:

14 продукта на склад


През последните десетилетия в България, по различни поводи, бяха издадени няколко каталога, посветени на средновековната култура и изкуство. Повечето са строго тематични с различна насоченост и имат определен хронологичен обхват. Най-често включват паметници от времето на създаването на средновековното българско царство в края на VII в. до неговата гибел в края на XIV в.

Досега обаче не е направен нито един каталог за средновековни съкровища и по-специ­ално за накити. Уредената във Варненския археологически музей национална изложба на тема „Съкровищата на средновековна България" беше сериозно предизвикателство и добра въз­можност това да бъде сторено.

Паметниците в настоящия каталог са обособени в два раздела - за времето на Първото (УП-Х1 в.) и на Второто българско царство (ХП-Х1У в.).

Първият раздел представя само знаменитото Преславско съкровище - един от най-интерес­ните и значими паметници от Х в. Разнообразните украшения, принадлежностите към дрехата и др. по своеобразен начин показват достиженията в ювелирното изкуство на онова време.

Вторият раздел започва с паметници, открити при археологическите проучвания в голе­мите центрове - столицата Велико Търново и някои от по-значимите градове и крепости -Дръстър, Шумен, Варна. Следват съкровищата, намерени в различни райони на Северна Бъл­гария. Прибавени са също и единични находки, както и някои, които са части от съкровища. Желанието бе да се покажат онези образци на средновековното златарство, които в значителна степен допълват и обогатяват картината на известните видове накити, с многообразието на техните форми, техники на изработка и украса. Немалка част от представените във втория раздел накити са новооткрити и се обнародват за първи път.

Луксозно цветно издание, каталог на една от най-успешните изложби правени във Варна, България.

 

  • съставител: ваня Павлова
  • Археологически музей – Варна 2007
  • 87 страници

 

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента