ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО

Книгата „Въведение в застраховането“ е предназначен за студенти, ученици и всички заинтересувани лица от подобен тип разработки. Чрез настоящата разработка се цели да се подпомогне процеса на овладяване на теоретичните знания. Практико-приложните казуси са представени на ясен, разбираем език, което съдейства за качествено усвояване на задачите.

Повече детайли


18,00лв. с ДДС

Наличност:

5 продукта на склад


 

Книгата „Въведение в застраховането“ е предназначен за студенти, ученици и всички заинтересувани лица от подобен тип разработки. Чрез настоящата разработка се цели да се подпомогне процеса на овладяване на теоретичните знания. Практико-приложните казуси са представени на ясен, разбираем език, което съдейства за качествено усвояване на задачите.

При разработването на книгата авторът се базира на нормативната база приложима към 30.06.2019 г., в т.ч. Кодекс за застраховането, НАРЕДБА № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз , посл.изм. ДВ, бр. 33 от 2017 г.и др.

 

 

 

 

 

  • 156 страници
  • доц. д-р Павлина Димитрова
  • Талант, 2019

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента