ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

МОЯТА ПЕСЕН - тракийски песни от Варненския край

Йорданка Неделчева е родена на 26 VIII 1954 г. в с. Тръстиково, Варненска област. Завършила е средно музикално училище гр. Котел и Музикална академия гр. Пловдив, специалност “Народни инструменти и народно пеене”, квалификация “изпълнител и преподавател по народни инструменти и пеене и ръководител на битови състави".

Повече детайли


9,00лв. с ДДС

Наличност: Този продукт не е в наличност

0 продукт на склад


От 2000 г. е преподавател във Варнен­ски Свободен Университет “Ч. Храбър” и от 2001 г. е с научно звание доцент по научната специ­алност “Музикознание и музикално изкуство, дирижиране на хор - народна музика”. Под нейното ръководство са издадени компактдискове и аудио касети на солисти и хоровия състав на Ансамбъл за народни песни и танци “Варна” гр. Варна. Носител е на награди от стотици международни и национални конкурси. Тя е и ръководител и преподавател по народно пеене и дирижиране на със­тави за българска народна музика на практически семинари в Герма­ния и Швейцария. Издала е сборници със стотици български народни песни “По морето любе ле”, “Народните песни в календарните праз­ници и обичаи на ваяците”, “25 години хор при ансамбъла за народни песни и танци “Варна” сборник с партитури”, „Върба има, върба нема“, „Песни за войводите“ и др. В тези сборници Йорданка Неделчева оп­ределя характерните белези на местните народни песни, проследява единството и отношението им към близки и далчени фолклорни об­ласти в контекста на съжителството с останалите песенни култури от Североизточна България.

 

  • Йорданка Неделчева
  • 139 страници
  • Издателство СЛАВЕНА
  • Варна, 2010
  • Мека корица

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента