ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

Монетите на Анхиало в колекцията на музей старинен Несебър

Музей „Старинен Несебър" разполага с богата колекция от  провинциални монети на Анхиало. Общият им брой е 157. Голяма част от тях са придобити чрез откупки от жители на гр. Поморие. Монетите от колекцията, описани в книгата, ще предизвикат интереса на нумизматите и историците поради наличието на някои непубликувани типове.

Повече детайли


20,00лв. с ДДС

Наличност: Този продукт не е в наличност

0 продукт на склад


  • Стоянка Димова
  • 108 страници
  • Издателство "Фабер", 2015

В отделни глави са анализирани лицевите и опаковите типове, които се срещат, както и циркулацията на монетите. В колекцията има монети с изписани имена на управители на провинция Тракия и монети с контрамарки (допълнително поставени печати).

Подробният каталог на книгата съдържа описания на всичките 157 монети в хронологичен ред.  Те са придружени от цветни фотоси на всяка монета в реален мащаб. Мисля, че книгата ще бъде полезна не само за специалистите, но и за хората, които се интересуват от монетите на Анхиало.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод............................................................................................................... 5

Провинциалните монети на Анхиало в колекцията на

Музей „Старинен Несебър".................................................................... 8

Циркулация................................................................................................. 10

Аверсни типове........................................................................................... 10

Реверсни типове.......................................................................................... 11

Псевдоавтономните монети на Анхиало в колекцията - датировка........ 15

Непубликувани монетни типове................................................................. 18

Контрамаркирани монети.......................................................................... 22

КАТАЛОГ...................................................................................................... 25

Псевдоавтономни монети на Анхиало........................................................ 25

Хадриан (117 - 138]..................................................................................... 27

Антонии Пий (138 - 161].............................................................................. 27

Марк Аврелий (161 - 180]........................................................................... 33

Фаустина Млада.......................................................................................... 33

Комод (177 - 192]......................................................................................... 35

Криспина..................................................................................................... 40

Септимий Север (193 - 211]........................................................................ 40

Юлия Домна ............................................................................................... 59

Каракала (198 - 217]................................................................................... 62

Гета (209-212].............................................................................................. 66

Максимин I Тракиец (235 - 238]................................................................. 74

Гордиан III (238-244]................................................................................... 91

Гордиан III и Транквилина.......................................................................... 97

Транквилина............................................................................................   102

Библиография........................................................................................... 105

Резюме на английски език          107

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента