ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

БЯЛА И МОРЕТО (от древността до средата на XX век)

Най-ранните сведения за Западното крайбрежие на Черно море може да се открият у мнозина антични и средновековни автори и по данните на морската картография. Още в Древна Гърция се появяват навигационни помагала, в които се описват крайбрежните особености.

Повече детайли


8,00лв. с ДДС

Наличност:

4 продукта на склад


  • Валери Йотов
  • 47 страници
  • Хеликс Прес
  • Варна, 2014


Названията, с които са известни тези текстови и картографски описания, са периплуси (гръцки), портолани (латински) или с най- познатото и днес - лоции (от холандски loodsen - водач на кораб). Актуалността на лоциите не е загубена и до наши дни независимо от наличието на модерни технически пособия.

Сигурните данни за района на Българското Средно Черноморско крайбрежие обаче са твърде оскъдни. Точно локализирани, най-ясно разпознаваеми и несъмнено важни ориентири, отразени в писмените извори и на малкото запазени карти от Античността и на многобройните от Средновековието насетне, за този район са нос Емине - изписвано Emona, Lemano и пр.

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента