ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

БЪЛГАРСКА МОРСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ

Енциклопедията съдържа 2550 енциклопедични статии и над 1650 фотогра­фии, карти, илюстрации. “Българска морска енциклопедия” предлага енциклопе­дични познания по навигация и логистика, океанография, хидрография и комуни­кации по море, научно-изследователски центрове.

Това е том първи  А-Я на енцикопедията. Луксозно пълноцветно издание.

 

Повече детайли


30,00лв. с ДДС

Наличност:

2 продукта на склад

Внимание: Последни продукти в наличност!


Енциклопедичните статии са подредени по азбучен ред, а заглавията са повдигнати с главни получерни букви.

Заглавията на статиите са на утвърдени словосъчетания на прилагателно и съществително. Термините за родови понятия обикновено са в множествено число.

За да се пести място, използвани са съкращения: В. (Варна); Б. (Бургас); С. (София), Б-я (България) (вж. съкращенията в списъка в началото на тома). Годините се изписват само с цифри, като се спестява думата “година”. Все с тези намерения, за да се пести място, там където е възможно, се използват и безпредложни форми. Ако се цитира повторно заглавието на статията, съставителите използват абревиатура - началните букви на словосъчетанието, като първата буква е винаги главна.

Заглавията на статиите за личностите (духовен свят) започват с фамилните имена, повдигнати с главни букви, докато името и презимето са с редовни получерни букви. Ако лицето има друго равнозначно име - псевдоним, посочва се и другото название, с което личността е разпозната в обществото. Ако заглавията са заемки от чужди езици се придружават в скоби от етимологична справка.

Годината и мястото на раждане (годината и мястото на смъртта) са поставени в скоби след заглавието на статията.

За улесняване използването на “Българска морска енциклопедия” съставителите предлагат' препратки (набрани с курсив думи или словосъчетания - плюс съкращението вж.), което насочва към мястото в азбучния ред, където може да се намери съответната енциклопедична статия.  • 302 страници
  • Твърди корици
  • Исдателство Морски Свят
  • Варна, 2016

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента