ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

Кръв и зрелища. Спортни и гладиаторски игри в елинистическа и римска Тракия

Спорт и гладиаторски борби - тема, пропита с динамика, шум от битки и прояви на сила и мъжество. Популярна, дебатирана, филмирана и същевременно тъй малко проучена научно, чрез анализ на изворите.

Повече детайли


30,00лв. с ДДС

Наличност: Този продукт не е в наличност

0 продукт на склад


  • Людмил Вагалински
  • 268 страници
  • корица - мека
  • НОУС ООД,София 2009

 

Книгата „Кръв и зрелища. Спортни и гладиаторски игри в Елинистическа и Римска Тракия ” (София, изд. НОУС, 2009 г.) е разширен вариант на защитена през 1989 г. докторска дисертация, с която авторът се завръща към любимите неща във времето. В нея обаче, хронологическата рамка е сериозно разширена - освен римският, е включен и елинистическият период - от края на ІV до І в. пр. Хр. Новият ракурс спомага за изясняване характеристиките на спортните и гладиаторските игри, но изисква преглед на огромен брой нови писмени, епиграфски и археологически паметници.

В каталога на книгата има паметници, съдържащи косвени сведения за гладиаторските борби - няколко находки от дн. Турция - от Ликия и от Анкира, дават информация за съдия на битка, радващ се на сериозна обществена роля в града, както и за ланист - лице, наемащо и купуващо гладиатори за съответните школи. Според надпис от Ликия от ІІ в. последният изпълнявал заръката на местния първожрец Клавдий Птолемей и обикалял огромен регион в търсене на нужните гладиатори. Представени са и седем непубликувани досега, твърде характерни релефа от Августа Траяна, представящи гладиатори в туники, щит, тризъбец, за които авторът допуска, че са били част от украса на сграда, в която се провеждали гладиаторски борби. Любопитно е описанието и на единствения досега познат от българските земи „входен билет” за гладиаторски борби (тесера) от Филипопол. Той е с кръгла форма, диаметър ок. 19 см, от олово и изобразява гладиатор с шлем, къс меч, кожени ленти по китките и бедрото, а пред него е коленичил победен рециарий. Л. Вагалински разкрива същността на тесерите - те най-често били безплатни и служели като пропуски за най-добрите, привилегировани места в амфитеатрите. Смята, че местонамирането на филипополския екземпляр от ІІ - нач. на ІІІ в. не е случайно - именно в този най-голям, проспериращ град на провинция Тракия, гладиатроските битки са били честа практика.

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента