ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

Полски Градец - Археологически проучвания

Раннохристиянските базилики и сармато-аланските некрополи в м. „Селището", Ранновизантийската крепост в м. „Калето " на „Ага баир " Ранновизантийската крепост, средновековното селище и некрополи в м. „Градището"

Повече детайли


60,00лв. с ДДС

Наличност:

1 продукт на склад

Внимание: Последни продукти в наличност!


Село Полски Градец се намира на около 45 км, южно от Нова Загора и е разполо­жено в хълмист терен, непосредствено до северните склонове на Манастирските възви­шения. Днешното му землище попада в затворена с невисоки хълмове от всич­ки страни котловина, през която протича златоносната р. Юрук дере. На югоизток от селото последната се влива в р. Овчарица, ляв приток на Сазлийка. Селото, заедно с прилежащата му територия попада в най-източната част на Горнотракийската равнина. Максималната надморска височина на района е около 600 м, макар, че средната височина се движи между 150 и 300 м (Мишев К. 1989:150). През него преминава пътят, свързващ Нова Загора с Тополовград и Свиленград през Сакар планина. В административно отно­шение от Освобождението до 1986 г. село Полски Градец (Дилджилери) е принадлежало отначало към Новозагорска околия, а после към Новозагорска община. След това е прех­върлено към община Раднево, поради тясната му връзка с инфраструктурата на минно-енергийния комплекс „Марица-изток".

Климатът в района е преходно-континентален и е неразривно свързан с климата на Североизточна Тракия.

 

  • Борис Д. Борисов
  • 560 страници
  • Твърди корици
  • Фабер, 2013

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента