ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

Транзакионният анализ

Транзакионният анализ

Транзакионният анализ е създаден от Epик  Бърн (Eric Berne) за нуждите на психотерапията, за да се отговори на нараснала­та необходимост от оказване на бърза и ефективна помощ на гру­пи лица.

Повече детайли


15,00лв. с ДДС

Наличност: Този продукт не е в наличност

0 продукт на склад


Целите му са две: първо, да преодолее някои от недос­татъците на психоанализата, свързани с продължителността на лечението и изключителното му оскъпяване; и второ, да се противопостави на естественото недоволство, възникващо у психотерапевта в хода на лечението (изразявано кaкmo от пси­хиатри, така и от психолози), принуден да работи с ограничен брой лица и постигащ един съмнителен ефект като краен резул­тат. (Берн, 1992; Харис, 1991)

 

  • Ирена Левкова
  • 207 страници
  • Издателство ОНГЪЛ
  • Варна, 2012

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента