ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

Песни за войводите

Песни за войводите

В този сборник са включени хайдушки песни почти от всички фолклорни области. Те представляват значителен дял от народнопесенното ни фолклорно наследство. Тези песни са и едни от най-обичаните, защото възпяват хайдутите и техните войводи, героите, които водят непрекъсната борба със своя поробител за справедливост.

Повече детайли


12,00лв. с ДДС

Наличност:

2 продукта на склад

Внимание: Последни продукти в наличност!


Хайдушките народно-песенни образци са ценно кул­турно наследство, отразяващи петвековното ни турско под­тисничество, борбите на българите, спонтанните бунтове и вълнения срещу османските поробители. Те са незаменима антология на народната поезия.

В този сборник са включени хайдушки песни почти от всички фолклорни области. Те представляват значителен дял от народнопесенното ни фолклорно наследство. Тези песни са и едни от най-обичаните, защото възпяват хайдутите и техните войводи, героите, които водят непрекъсната борба със своя поробител за справедливост. Може да се твърди, че хайдушките песни наред с християнската религия и тради­ционните обичаи и обреди оказват най-силно въздействие за запазването и утвърждаването на българското национално самосъзнание. Изпълнявани по сборове, на мегдана, в тесен домашен кръг, по тлаки, на седейки, кръщавки и други се­мейни тържества, те са изпълвали сърцата и душите на слу­шателите с национална гордост, благодарност, чувство на духовно и физическо превъзходство над отоманските подтисници, благоговеене пред храбростта, силата и саможерт­вата на народните герои.

 

  • Йорданка Неделчева
  • 279 страници
  • Издателство ОНГЪЛ
  • Варна, 2009

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента