ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

Новият музей и цифровото бъдеще

 Представянето на културно-историческото наследство на базата на технологията за виртуална (VR) и добавена реалност (Augmented Reality; AR) ще даде възможност на посетителите да си взаимодействат със съдържанието по интуитивен и вълнуващ начин. 

Направено е и кратко проучване на проекти, които използват VR или AR за приложения в областта на културното наследство.

Повече детайли


14,00лв. с ДДС

Наличност: Този продукт не е в наличност

0 продукт на склад


  • Петър Атанасов
  • 173 страници
  • Издателство ОНГЪЛ
  • Варна, 2014

 

Съдържание

Въведение    3
Комуникация човек-компютър    7
Определящи фактори за интерфейса    9
Реализации и разработки на иновативни
потребителски интерфейси и устройства
за взаимодействие човек – компютър    15
Сензорни екрани и интерфейси    28
Въведение в технологиите за виртуалната
реалност (VR) и добавена реалност (AR)    32
Виртуалният музей: реалност и перспективи    42
Технологии за виртуална реалност (VR) и
добавена (AR) реалност    53
Обзор на проекти използващи AR технологията в областта на културно-историческото наследство    55
Преглед на архитектурата на системи за създаване
на приложения с виртуална и добавена реалност    59
Анализ на изображенията (Технология за
интерпретация на изображенията и анализ
на сцени)    72
Експозиции с добавена реалност, визуализация на
културен обект    87
Добавена реалност в образователни приложения    96
Приложение 1. Сравнително изследване на
прилагането на интерактивни системи в музея
The Leventis – Никозия, Кипър    121
Приложение 2. Изследване на прилагането на интегрирано мобилно приложение за добавена реалност в музея на азиатските цивилизации в Сингапур (Asian Civilisations Museum, Singapore)    135
Приложение 3. Nintendo 3DS – портативна игрова
конзола с поддръжка на AR    146
Приложение 4. SAMSUNG SUR40 за Microsoft® Surface
във Варненският учебен музей    153
Приложение 5. Видове сензорни екрани. Как да
изберем подходящия за нашето интерактивно
приложение    157
Библиография    162
По-важни термини и съкращения    166
Ресурси    167
Списък с изображенията в книгата    168

 

Виртуалната и добавената реалност са обещаващи технологии, с широк ефект върху много области, които често не се свързват с компютърните технологии. Една от тези области е културното наследство.

В тази разработка се описват пътищата за създаване на система, която може да помогне за изграждане на виртуални музеи и експозиции на базата на технологиите за добавена и виртуална реалност. Представянето на културно-историческото наследство на базата на технологията за виртуална (VR) и добавена реалност (Augmented Reality; AR) ще даде възможност на посетителите да си взаимодействат със съдържанието по интуитивен и вълнуващ начин.

Направено е и кратко проучване на проекти, които използват VR или AR за приложения в областта на културното наследство.

Специално внимание се отделя на анализа на възможностите, които съществуват при създаването на образователни приложения, както и потенциалните пречки пред реализирането им. Вниманието ми е насочено предимно към настолните системи за AR, въпреки че много от свойствата, обсъждани тук, са общи за AR-технологията като цяло. Добавената реалност е технологията на близкото бъдеще. Тя има голям потенциал и толкова много все още скрити възможности, които е трудно да си представим.

Книгата е насочена към специалисти в музеите и галериите, към специалисти в информационните технологии и към всички хора, които се интересуват от съвременни технологии и опазване на културно-историческото ни наследство. 

 

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента