ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

Храмът на понтийската майка на боговете в Дионисополис

Храмът на Понтийската майка в Балчик е уникален паметник не само за България. Култът към фригийската Велика богиня Майка се възприема отрано в гръцкия свят, където тя е наричана Фригийска Майка, Майка на боговете, Планинска майка и Кибела. През елинистическата и римската епоха култът към Магна Матер,  както най-често я наричат в Рим, добива голяма популярност в целия гръко- римски свят.

Повече детайли


13,00лв. с ДДС

Наличност:

7 продукта на склад


Така добре запазени останки от храм на Кибела (до височина 2.40 м! ) и с  толкова много надпис и,  както в Балчик, не са известни другаде по света.  Вероятно свлечената вследствие на земетресение земна маса и морската приливна вълна в средата на VІ в. сл. Хр. са допринесли за съхраняването на античните останки.

Открит през 2007 г.,  паметникът вече е цялостно представен от колектив от учени в книгата на издателство „Славена“, Варна. Трябва да се приветства бързата за българските условия публикация, въпреки трудностите при разкопките на храма на Понтийската майка и проблемите,  с вързани с неговото опазване,  реставриране и експониране. Внимателното проучване на периодите на разрушения и реконструкции на храма в продължение на векове дава възможност да се определи времето,  през което той е функционирал: ІІІ в. пр. Хр. – ІVв. сл. Хр. С особена стойност за датировката е прецизното проучване на архитектурата на храма, както и сведенията от надписите. В голяма степен е възстановен и интериорът на храма. В книгата са представени  и откритите в храма и около него предмети и монети,  които допълват аргументите за датирането му.

Древните текстове, открити в храма на Кибела, са безценен извор на информация за празниците и ритуалите, извършвани в него,  но и за хората, които са участвали в култа на богинята или са допринесли за нейното честване.  Те дават възможност да се допълнят детайли и факти за служители, известни от  други надпи си. Прави впечатление не малкият брой тракийски имена сред споменатите в надписите, както и уникалният местен епитет на богинята – Понтийска. Разкрива се почитането и на други божества в древния Дионисополис.

Книгата ще предизвика интереса както на изследователите на античността,  така и на интересуващия се обикновен читател. За това помага много поставеният в края на книгата речник на митологичните персонажи, термини от архитектурата, древни названия на дрехи, съдове и предмети, мерни единици и друг и реалии,  като коректно са поставени и съответните старогръцки или латински думи. Публикацията е снабдена с отлични илюстрации, чертежи и схеми. Същото важи и за качеството на отпечатването.

Находката от Балчик сигурно ще предизвиква още дискусии,  уточнения и хипотези, но важното е, че уникалният паметник вече е представен на публиката.  Дано това хубаво издание да допринесе и за бъдещото по-добро запазване, експониране и социализиране на храма на Понтийската майка.

Доц. д-р Майя Василева – рецензент за книгата

 

  • 89 страници
  • Игор Лазаренко, Елина Мирчева, Радостина Енчева,
    Даниела Стоянова, Николай Шаранков
  • Славена, Варна 2013

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента