ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

Богозиданият град Мелник

Мелник е най-малкият град в България. Населението му днес наброява около 250 жители. Намира се в югозападната част на страната ни, близо до гръцката граница, и е заобиколен от билата на Пирин и Беласица.

Повече детайли


38,00лв. с ДДС

Наличност:

1 продукт на склад

Внимание: Последни продукти в наличност!


  • Виолета Нешева
  • 364 страници
  • Издтаелство "ИВРАЙ"
  • София, 2008

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД
Мястото Мелник

МЕЛНИК ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА И ПРЕЗ РАННОВИЗАНТИЙСКАТА ЕПОХА (ІV-ІІІв.пр.Хр.-VІ в. сл. Хр.)
Извори и проучвания
Тракийско светилище и селище (IV- III в. пр. Хр. - IV в. сл. Хр.)
Ранновнзантийска крепост и църкви (V -VI в.)

МЕЛНИК ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО (IX- средата на ХVІІ в.)
Долината на Средна Струма през VII - IX в. и възникването на средновековния Мелник
Мелник през IX- XIV в. Градоустройство и архитектура
Извори и проучвания
Топография
Укрепителна система

Крепостта Мелник (Славова крепост)
А. Цитаделата
Малкото укрепление/Владетелска резиденция
- Разположение
- Планова и пространствена композиция. Елементи
- Строителна хронология и датировка

Мелнишката митрополия
- Исторически сведения. Проучвания
- Разположение
- Планова и пространствена композиция

ЦЪРКВА "СВ. НИКОЛА"
- Описание. Елементи
- Строителна хронология и датировка

СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ОКОЛО ЦЪРКВАТА "СВ. НИКОЛА"
- Източен двор
- Западен двор

СТЕНОПИСНА УКРАСА НА ЦЪРКВАТА "СВ. НИКОЛА"

ЗА КУЛТА НА СВ. НИКОЛА В МЕЛНИК
Приложение. Списък на митрополитите на Мелник

Б. Монашеска зона
Манастир "Св. Харалампий"- "Св. Архангели"
Манастир "Св. Богородица Спилеотиса" ("Св. Зона")

Подградието (Градът в подножието на крепостта)
Жилищна и църковна архитектура. Улична мрежа
Болярската къща

Мелник през XV - средата на XVIII в. Нови градоустройствени решения

ЕТАПИ В ИСТОРИЯТА И В ГРАДОУСТРОЙСТВОТО НА МЕЛНИК

STAGES IN THE HISTORY AND IN THE TOWN-PLANING OF MELNIK

БИБЛИОГРАФИЯ

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента