ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

История на Варна том втори

Настоящият Втори том на "История на Варна" съдържа два раздела. Автор на първия озаглавен: "Варна през средновековието VII-XIV в." е проф. д-р Валентин Плетньов, а рецензенти - проф. Казимир Попконстантинов и проф. Пламен Павлов. Вторият раздел е посветен на историята на "Варна през късното средновековие и Възраждането (края на XIV в. - 1878 г.)". Негов автор е доц. д. и. н.  Иван Русев.

Повече детайли


25,00лв. с ДДС

Наличност:

3 продукта на склад

Внимание: Последни продукти в наличност!


Проф. д-р Валентин Плетньов от 1990 г. работи в средновековния отдел на Варненския археологически музей, а от 2002 г. е директор на Регионален исторически музей-Варна. Докторска дисертация защитава през 2001 г. От 2007 г. е доцент по средновековна археология, а от 2012 г. професор по средновековна археология и история във Варненския археологически музей. Автор е и на две монографии - „Керамиката във Варна (XV-XVIII в.)" и „Варна през Средновековието (VII-XI в.)", съавтор във „Визанитийското изкуство. Християнски реликви от Варненско XI-XIV век". Написал е няколко студии за проблемите на средновековната металопластика и над 80 статии в областта на средновековната археология, култура и история на Черноморието. Провежда археологически разкопки в района на Варна – Княжеския манастир „Караач теке", средновековната крепост „Кастрици", в резиденция „Евксиноград"и др.

 

Доц. д-р ист. н. Иван Русев е преподавател в Икономически университет - Варна. Доктор по история от април 1996 г., доцент от февруари 2000 г. Доктор на историческите науки от юли 2012 г. с дисертация на тема: „Търговската модерност на Българското възраждане". Автор е на седем монографии: „Фирми и манифактури в Сливенско-Котленския район през Възраждането" (1996), „Сие да се знае ... Приписките и църковните текстове като извори за възрожденската история" (1999), „Български възрожденски църкви и манастири" (2000), „Раждането на модерното търговско и счетоводно образование - Европа, Балканите и Българското възраждане" (2008), „Манастирската общност Света гора Сливенска и районът й през XII-XVII в." (2011) и др., на учебници, както и на повече от 130 студии и статии. Специализира и работи по научни проекти в „Maison des Sciences de l'Homme" -Париж (2002-2005).

 

  • Валентин Плетньов, Иван Русев
  • 591 страници
  • Издателство „Славена”
  • Варна, 2012

 


Съдържание

 
ВМЕСТО УВОД
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ВАРНА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО (VII-XIV В.)
ГЛАВА ПЪРВА
ВАРНА И РАЙОНЪТ ПРЕЗ КЪСНАТА АНТИЧНОСТ
1. Варварските нашествия през V-началото на VII в.
2. Хипотези за състоянието на Одесос и района до втората половина на VII век
Старите хипотези за развитието на Одесос Новите хипотези за Одесос през късната античност
3. Археологическата ситуация в Одесос и района в края на VI и първите десетилетия на VII в.
ГЛАВА ВТОРА
ВАРНА И ПРИЛЕЖАЩИЯТ РАЙОН ПРЕЗ VII-X ВЕК
1. Създаването на българската държава и районът на Одесос
2. „Така наречената Варна близо до Одесос"
3. Произходът на името, същността и мястото на Варна
Реката Варна Селището Варна
4. Археологическите данни за „т. нар. Варна"
5. Укрепленията на „т. нар. Варна"
ГЛАВА ТРЕТА
ВАРНА И РАЙОНЪТ ПРЕЗ XI-XIV ВЕК
1. Варна и районът през периода на византийското владичество (XI-XII в.)
Завоюване на Североизточна България от Византия (971-1000 г.) Варварските нашествия през XI-XII в. Византийският град Варна
2. Варна в границите на Второто българско царство
Варна и районът от края на XII до средата на XIII в. Варна и районът през втората половина на XIII-началото на XIV в.
Варна и районът през първата половина на XIV в. Варна в границите на Добруджанското деспотство (втората половина на XIV в.)
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ЦЪРКОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ВЪВ ВАРНА И РАЙОНА ПРЕЗ VII - XIV В.
1. Църковна организация в Одесос и Варна до края на XIII в
2. Варненската митрополия до края на XIV в
ПО-ВАЖНИ ИЗВОРИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ИСТОРИЯТА НА
СРЕДНОВЕКОВНА ВАРНА И РАЙОНА
I. ИЗВОРИ
II. ИЗСЛЕДВАНИЯ
РАЗДЕЛ ВТОРИ
ВАРНА ПРЕЗ КЪСНОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ И ВЪЗРАЖДАНЕТО (края на XIV В.-1878 г.)
Встъпителни думи
ГЛАВА ПЪРВА
ВАРНА ОТ КРАЯ НА XIV ДО НАЧАЛОТО НА XIX В.
1. Преломният XV в. във варненската история или когато „Пристанището на Загора" става турска крепост
2. Варна и „Битката на народите" - 1444 г.
3. Междинният XVI в. във варненската „османска" история
4. Варна през XVII и началото на XIX в. - състоялата се „османо-левантийска урбанизация"
5. Варна - стопански център на Черноморието. Ежедневието на варненци през Късното Средновековие
ГЛАВА ВТОРА ВЪЗРОЖДЕНСКА ВАРНА
1. Демографски облик. Възрожденска Варна през погледа на пътешествениците
1.1. Варненските турци
1.2. Варненските гърци
1.3. Варненските българи
1.4. Варненските гагаузи
1.5. Варненските гъркомани
1.6. Варненските арменци
1.7. Варненските евреи
1.8. Преселниците във Варна от Южна Русия и Кавказ
1.9. Друго население
2. Архитектура
2.1. Градоустройство - общ вид, забележителности
2.2. Варненската крепост - строителни дейности и отбрана през XIX в.
3. Стопански живот
3.1. Общ профил на стопанския живот. Професиите
и стопанските дейности на варненци през Възраждането
3.2. Земеделието
3.3. Занаятите и промишлеността
3.4. Търговията
3.5. Търговската модерност във Възрожденска Варна
3.6. Варненското пристанище и търговският поток през него. За източниците на информация. Опит за систематизирано поднасяне на данните и техният анализ
3.7. Варненското пристанище преди Освобождението
и неговото модернизиране - „мисията невъзможна"
4. Модернизационните проекти на възрожденска Варна
5. Духовен живот
5.1. Източно-православните християни - митрополия, екзархийско владение, храмове
5.2. Другите общности
5.3. Църковните борби
6. Просветата във възрожденска Варна
6.1. Гръцкото образование в града - етапи, дейци, организация
и финансиране
6.2. Българската просвета - началото, учителите, структурите, резултатите
6.3. Образованието на мюсюлманското население
във Варна
7. Варна в „Източния въпрос"
7.1. Руско-турските войни от втората половина на XVIII в. и промененият статут на Черноморието. Първи опити
за чуждо консулско проникване в пристанищния град
7.2. Варна през първото десетилетие на XIX в. - между нарастващата търговия, аянските кръвопролития, консулските претенции на Великите сили и войната
7.3. Преломният период във варненската история -руско-турската война от 1828-1829 г.
7.4. Променените условия през 40-те години на XIX в. и голямото консулско установяване във Варна. Белези на европейската модерност в черноморския град. Отношението към жената
7.5. Варна и Кримската война
7.6. Руско-турската война от 1877-1878 г. Варна в решенията
на Берлинския конгрес ПОЛЗВАНИ АРХИВНИ ФОНДОВЕ И ДОКУМЕНТАЛНИ
ПУБЛИКАЦИИ ПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента