ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

Музейното дело в България 1950-1953

Музейното дело в България 1950-1953

В сборника са включени различни по характер и произход архивни материали. Предвид на всичко това считаме, че обнародването на този изключително богат документален материал ще допринесе не само за разширяване на проучванията за историята на музеите и музейното дело в България.

Повече детайли


18,00лв. с ДДС

Наличност: Този продукт не е в наличност

0 продукт на склад


В сборника са включени различни по характер и произход архивни материали. От една страна, това са информации, отчети, доклади, докладни записки, предложения и писма по различни въпроси от музеи, читалища със съществуващи към тях музеи и музейни сбирки, отделите за наука изкуство и култура към градските, околийските и окръжните съвети с главен адресат Комитета за наука, изкуство и култура – София, БАН и институтите към нея, окръжните и околийски комитети на БКП, в отделни случаи Министерския съвет, Политбюро на ЦК на БКП, други министерства, институции и ведомства, а от друга – писма-отговори от централните, окръжни и околийски държавни и партийни ръководни органи по поставени въпроси, свързани със състоянието, финансирането, нормативната уредба, устройството и задачите на музеите, както и инструкции, разпореждания, заповеди и др. за изграждането на музейната мрежа и структура на музеите в България. Въпроси от по-частен характер като проблеми по уреждане на спорове и претенции между отделни музеи и институции, по изясняване собствеността и финансирането на отделни музеи, музейни сбирки, сгради – паметници на културата, кадрови въпроси и т.н.

Предвид на всичко това считаме, че обнародването на този изключително богат документален материал ще допринесе не само за разширяване на проучванията за историята на музеите и музейното дело в България, в това число и по отделни музеоложки проблеми, но така също за изясняване на редица въпроси, отнасящи се до културата и културната политика на държавата през 50-те години на ХХ в.

 

  • 695 страници
  • Съставители:
    ст.н.с. д-р Михаил Грънчаров
    и ст.н.с. д-р Свобода Гюрова
  • РИМ-Плевен, 2008

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента