ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

ГЕОЛОГИЯ И НЕТРАДИЦИОННИ РЕСУРСИ НА ЧЕРНО МОРЕ

Димитър Петков Димитров е доктор по научната специалност „Геология на океаните и моретата” и работи като главен асистент в Института по океанология при БАН – Варна. Авторът е известен като специалист по морска геология, който в продължение на повече от 15 години се занимава с разгадаването на най-новата геоложка история на Черно море и условията на формиране на полезни изкопаеми.

Повече детайли


12,00лв. с ДДС

Наличност:

4 продукта на склад


Особен интерес представляват неговите задълбочени изследвания върху нетрадиционните суровинни и енергийни ресурси на Черно море, на които е посветена настоящата монография. Работи и в областта на компютърната обработка и интерпретация на геоложки и океанографски данни.

Участва в разработването на проекти към НФНИ при МОМН (ДО02 - 35 и ДО02 - 337), които му дават възможност да организира самостоятелни морски експедиционни изследвания. Координатор е от българска страна на проект ESONET по VII РП на ЕС. Участвал е в разработването на международните проекти и експедиции по програмите „НОЙ” (българо-американска експедиция под ръководството на д-р Робърт Балард и проф. Петко Димитров), “ASSEMBLAGE” (V РП на ЕС), „ДНК” (българо-американски генетични изследвания), „ЮЖЕН ПОТОК” и др.

Настоящата монография е плод на дългогодишни комплексни национални и международни изследвания на автора по авангардни проблеми на съвременната морска наука.

Съавтор е на книгата “Черно море, Потопът и древните митове”.

Благодарение на финансовата подкрепа на НФНИ (проекти ДО02 - 35 “Нетрадиционни ресурси на дъното на Черно море и възможности за тяхното използване като комплексна суровина” и ДО02 - 337 “Древни брегови линии на Черно море и условия за човешко присъствие”), както и на ценители на науката книгата „Геология и нетрадиционни ресурси на Черно море” ще бъде достъпна за читателите на български и на английски език.

 

  • Димитър Димитров
  • 269 страници
  • Издателство „Онгъл”
  • Варна, 2010

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента