ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

МУЗЕИ И МУЗЕОЛОГОЯ

МУЗЕИ И МУЗЕОЛОГОЯ

В книгата се разглеждат основните теоретични проблеми на науката музеология. Проследява се историческото развитие на музейното дело през различните исторически епохи от античността до съвременността.

Повече детайли


25,00лв. с ДДС

Наличност: Този продукт не е в наличност

0 продукт на склад


Задълбочено се изследва развитието на българските музеи от Възраждането до наши дни. Обстойно се представят българските национални музеи, както и най-големите музеи на Балканския полуостров, в Европа и САЩ.
Книгата е предназначена за студентите изучаващи музеология от специалностите "Библиотечно-информационни науки" и "Туризъм" в Софийския университет "Св. Климент Охридски", както и за всички интересуващи се от историческото развитие на музеите, извън кръга на специалистите от музеите.

Рецензенти:
проф. д-р на ист. н. Людмил Гетов
ст.н.с. д-р Игнат Минков

 

  • Симеон Недков
  • 326 страници
  • ЛИК, 1998

 

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента