ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

Bibliographia THRACICA /BTH/ I

Bibliographia THRACICA /BTH/ I

Том 1. Десет години българска тракология

Библиографията "Десет години българска тракология" има за задача да отрази написаното по проблемите на тракийската история, археология, езикознание и култура от създаването на Института по тракология през 1972 г. насам.

Повече детайли


37,00лв. с ДДС

Наличност:

1 продукт на склад

Внимание: Последни продукти в наличност!


С това се продължава традицията да се събира информация за публикуваните изследвания,започната с биб­лиографията на н.с. К. Йорданов във връзка с I конгрес по тракология (София, 1972),публикувана в том първи на "Тракия" и тематичната библиография "Римското влади­чество, късната античност и тракийското наследство,1970 1980',' издадена от Университетска библиотека на СУ"Кл. Охридски" през 1980 г.

Библиографията е построена по азбучния принцип, тъй като все още не е разработена систематична скала на тракологията като историческа дисциплина,а и обемът на библиографията би нараснал значително.В структурно отношение тя е разделена на два дяла - материали,написани на кирилица и на латиница.Включени са публикации на български и чужди автори в български издания и на бъл­гарски автори в чужди издания.

 

  • Съставила Марлена Кръстева
  • 183 страници
  • Българска Академия на Науките-Институт по тракология
  • София, 1984

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента