ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

ПИСМЕНИТЕ ЗНАЦИ НА БЪЛГАРИТЕ

ПИСМЕНИТЕ ЗНАЦИ НА БЪЛГАРИТЕ

РЕТРОСПЕКЦИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

Тази книга се занимава с възстановяването на историята на българската дър­жава, базирано на писмени паметници както от български, така и от чуждестранен произход. 

С богатия си фактологически материал и своята логичност изследването на Боно Шкодров хвърля една съвсем нова светлина върху историята на българския народ и неговите съседи.

Повече детайли


12,00лв. с ДДС

Наличност: Този продукт не е в наличност

0 продукт на склад


Нагледен пример за този подход е как би мислил един историк хиляди години в бъдещето, ако има случайни писмени остатъци от наши дни, например вестници, държавни документи или пък релефни надписи от съвременните памет­ници. За да извлече достоверна информация за нашето време, историкът трябва ясно да осъзнава и преодолее три проблема:

Първо, различните писмени документи са на различни езици - символите добиват смисъл едва когато знаем как се произнасят и какво значат самите думи.

Второ, често пъти едно и също име на човек или географско понятие се пише по съвсем различен начин (примерно Германия на български и Дойчланд на немски).

Трето, писмените знаци отразяват гледната точка на автора или официалната пропаганда на съответната държава - не непременно самата истина. Така например победите на даден народ биха били възвеличавани в неговите собствени творби и омаловажавани в чуждите.

Изследването на Боно Шкодров започва с подробни сравнения на формата и вида на самите писмени знаци. Това позволява да се установи връзката и взаимното влияние между различните азбуки в течение на времето. По-нататьк книгата про­дължава със сравнително изследване на съдържанието на различните документи и сравняването на документи от различни автори, описващи едни и същи събития.

В хода на изследването се оказва, че българската държава е много по-древна и високо развита, отколкото сме мислили до сега. Тя е била основна сила от маща­ба на Римската империя, с огромна площ и население и много сериозна държавна организация.

С богатия си фактологически материал и своята логичност изследването на Боно Шкодров хвърля една съвсем нова светлина върху историята на българския народ и неговите съседи. Тази книга е едно от най-важните исторически изследва­ния на нашето време.

 

  • Боно Шкодров
  • 304 страници
  • СЛАВЕНА, Варна 2006

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Необходимо предисловие / 3

Всемирният потоп - легенди и деиствителност / 7

ПЪРВА ЧАСТ: СЛЕДИТЕ ОТ ДРЕВНОСТТА

Писмени знаци на старите българи и връзката им с древните цивилизации / 14

Въведение / 14

Писмени знаци върху черноморски подводен археологически обект / 44

ВТОРА ЧАСТ: РЕФОРМАТА

Писмените знаци на старите българи и реформата им в средата на IX в. / 52

Древногръцки и древнобългарски писмени знаци / 55

Религия на старите българи според "Български летописи Джагфар тарихи" / 67

Митология / 67

Обредност / 68

Основни закони Торе / 69

Реформа на писмените знаци на старите българи / 73

Религиозни войни между българите / 76

Кан Борис / 79

О кънигъ / 84

Светите братя Кирил и Методий / 91

Изводи и заключения / 95

ПРИЛОЖЕНИЯ I

Сравнителен анализ на сведения, свързани с Именника на българските канове и сведения от "Български летописи - Джагфар тарихи" / 99

Сравнителна хронологична таблица към Именника на българските канове / 106

Списък на българските канове от периода V-VII век / 107

Списък на българските царе в периода 808 г. пр.н.е. до 434 г. от н.е. / 108

Имена на богове и имена на български владетели / 109

Фамилни връзки в държавното управление на Дунавска България в периода VII-IX в. / 110

Родословно наследие на Кубер / 111

Династични връзки между Дунавска България, Киевско-Волжка България и Хазария в периода VII-IX в. / 112

Дунавска България, Волжка България и Киевското княжество в периода IX-XIII в. / 113

Разделянето на държавата на Бат Баян и наследниците му от рода Дуло с окончание "Слав" / 117

Паралели за достоверност на историческите сведения / 118

Сведения за Микаил Шамс / 128

ПРИЛОЖЕНИЯ II

Юрий Венелин и неговият принос за историята на българите / 130

Български царе в периода 808 г. пр.н.е. - 150 г. пр.н.е. / 132

От кан Саричин до кан Атила / 138

Сармати ? / 144

Българите и Александър Македонски / 147

Именник и летописи / 149

Кан Боян / 153

Пръстените на кан Кубрат / 157

Сведения за корабоплаването на старите българи / 161

Разменната търговия на старите българи / 163

Терминът "Урус" и връзката му с имената на българските владетели / 165

Терминът "Кара" и връзката му с имената на българските владетели / 167

Сведения за връзките между българи и авари / 169

Българи и скандинавци / 172

Произходът на термините "Урус" и "Русс" / 176

Будим, неговите наследници и участието им в управлението на Киевско-Волжка България / 180

Славяните и Българите / 184

Славяни / 188

Кирилицата, Глаголицата и славяните / 192

Съдбата на българите и историографията на Русия / 196

Сведения за края на българската столица Казан - 1552 г. / 200

Фалшификацията на историята / 202

Библейская Рус, Носовский и Фоменко / 209

Кан Асен / 211

Писмени знаци на старите българи / 215

Писмени знаци на древните гърци / 216

Фонетични и цифрови значения на кирилицата / 217

Фонетични и цифрови значения на глаголицата / 218

Азбуките кирилица и глаголица / 219

Керамична плочка с евангелски текст на кирилица / 220

ТРЕТА ЧАСТ: ИСТОРИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПИСМЕНИТЕ ЗНАЦИ

Принципна схема / 221

Рунически писмености / 239

Писмени знаци на старите българи и на народите от Апенинския и Иберийския региони / 241

Римската империя и Сарматите-Българите / 254

ПРИЛОЖЕНИЯ III

Суамак ? Гроб 18 / 262

Столицата на старите българи / 266

Татарите / 278

Последните владетели на род ДУЛО / 281

Схема на края на владетелие от рода ДУЛО / 286

Фалшификация / 289

Държавата на старите българи / 293

Послеслов / 299

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента