ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

ВАРНА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО

Книгата на ст. н. с. д-р Валентин Плетньов, архе­олог във Варненския археологически музей, е разказ за историята и археологията на Варна и прилежащия й район от VI до края на Х в. Разказът е съпроводен от критичен анализ на стари и нови идеи за развитието им.

Повече детайли


20,00лв. с ДДС

Наличност:

17 продукта на склад


Това вероятно е първото по рода си изследване у нас, в което историческите събития и археологическата среда са свързани с климатичната и хидроложка обстановка по морските и езерните брегове и тяхната промяна през вековете, описана накратко от н. с. Преслав Пеев от Института по океанология при БАН.

Варна и районът са разположени в най-източната част на т. нар. Дунавска България. В околностите на града се настаняват Аспаруховите българи след битка­та при Онгъла. Неслучайно близо до Варна още през 681 г. се образува едно от ядрата на новосформира­ната държава на българите. Природните дадености и фактът, че от варненския бряг започва най-прекият път от морето към столиците Плиска и Велики Преслав са предпоставката районът на Варна и на запад към сред­новековната Диавена-Девня да са сред най-гъсто засе­лените области на Първото българско царство.

По-късно, след възстановяването на византийска­та власт по тези места в края на Х-началото на XI в., районът е включен в границите на Византийската империя. Едва тогава върху част от територията на из­оставеният от столетия Одесос е изградена крепостна стена, започва да функционира и пристанището -формира се средновековният град Варна. Неговата ис­тория ще бъде проследена във втората част на книгата.

 

  • Валентин Плетньов
  • 317 страници
  • Твърда корица
  • Издателство ЗОГРАФ
  • Варна, 2008

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента