ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

РЕЛИГИОЗНИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА ДОБРУДЖА / THE RELIGIOUS TEMPLES OF DOBROUDJA

РЕЛИГИОЗНИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА ДОБРУДЖА / THE RELIGIOUS TEMPLES OF DOBROUDJA

Обикновено Добруджа се възприема като своеобразен коридор между Евразийската степ и Средиземноморието, по който периодично от север са се спускали диви и варварски народи, привличани от богатствата и достиженията на древните цивилизации на елини, римляни и византийци. Истината е обаче, че културните цивилизационни потоци са течели в две посоки, при което е ставал един забележителен обмен.

Повече детайли


15,00лв. с ДДС

Наличност: Този продукт не е в наличност

0 продукт на склад


  • 120 страници
  • Два езика: Български и английски
  • Включен мултимедиен диск
  • Авторски колектив
  • RITTbg

 

Съществено място в това хилядолетно движение на хора и идеи имат култовете и религиите, които периодично се срещат, разминават, а понякога и взаимно се проникват в този, образно казано „Добруджански културен коридор”. Тракийски скален култов център по сухоречието Табан, Силистренско Единствените досега безспорно документирани тракийски скални пещерни светилища в Добруджа и на север от Балканите са върху десния бряг на р. Табан ( Малък Канагьол, приток на р. Канагьол, между с. Поп Русаново, с. В. Левски, с. Войново, с. Стрелково и с. Кутловица, Силистренско). Те формират култов комплекс, включващ пет големи скални светилища със скални храмове, култови ниши, култови ями, култови площадки. Между двете светилища и северно от тях са локализирани некрополи и селища, а под самите тях има дебел културен пласт, в който се откриват десетки тракийски, елинистични и римски монети и керамика, животински кости и следи от огън. Най- вероятно, това са останки от култови ритуали, извършвани на скалните площадки пред храмовете. Когато надзърнем във внушителните скални олтари на храмовете над реката, подземните галерии и недостъпните карстови зали с изсечени олтарни ниши, неволно си спомняме за онзи древен тракийски мит за Залмоксис, когото местните гети почитали като бог, и който извършвал мистерии в пещерния храм над реката Когейон. Според полулегендарните разкази на Херодот, Сократ, Платон, Страбон, Йорданес и др. Залмоксис, по произход от местните тракогети, през VІ в. пр. хр. е роб, а после ученик и последовател на гръцкия философ и математик Питагор. Накрая идва сред сънародниците си, които го почитат като чародей, съцар и при смъртта му го обожествяват. Скалният храм Баджалията и околните светилища по р. Табан се възприема като алюзия на пещерния храм на Залмоксис, наречен Когайон, разположен на брега на едноименната река. Тракийско скално светилище до село Стрелково, Силистренско. Светилището е оформено в голяма естествена пещера, наричана от местното население „Баджалията” с размери около 18,80 х 8,50 м. и височина около 8 м. До нея се достига по изсечена в скалата стръмна пътека и тунел, който някога е бил затварян с дървена врата. Южно от пещерата, старателно е изсечена обширна аркирана ниша, която без съмнение е играла ролята на храмов олтар, ориентиран на изток с диаметър около 6 м. Под олтара има могила, културни напластявания (керамични съдове, предмети и кости, между които и части от човешки скелети) следствие от жертвоприношенията. До могилата има скален трон, а над пещерата пък е открита култова яма. На около 200 м. южно от пещерата се намира висока скала, чийто връх е идеално подравнен. Върху тази трапецовидна площадка с размери 4,10 х 2,70 м. много старателно е вдълбанжлеб широк 0,15 м. и дълбок 0,40 м., ориентиран север- юг.

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента