ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

РАЗКАЗ ЗА ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ

Историческото развитие на българските земи и народите, които са ги населявали в древността, се предопределя от един главен фактор - кръстопътното им разположение между Европа и Азия. Човешките вълни, които двата континента в раз­лични времена изхвърлят на юг или на север, превръщат доста често равнините на Тракия, Ми­зия, Македония и балканските планини в арена на ожесточени сблъсъци.

Повече детайли


25,00лв. с ДДС

Наличност:

5 продукта на склад


Затова върху тази най-оспорвана земя на европейската цивилизация, до идването на българите (преди около хилядолетие и половина), се появяват, развиват и трагично за­гиват цивилизациите на други народи, белязали дълбоко с присъствието си историята на човеш­кото развитие на нашата планета.

Най-старите следи от човешки живот в българските земи датират от епохата на палео­лита и мезолита. Блестящите рисунки в някои български пещери и кремъчните оръдия на труда са единствените остатъци от първобитния човек - предшественик на хомосапиенс.

Появата на цивилизования човек (т.нар. не­олитна революция) в земите на днешна България, изглежда, е станало само около две хилядолетия след първоначалната му поява в земите между Месопотамия и Палестина. Българските земи по природо-географските си условия са близки до т.нар. "оптимална природна среда", необходима за излизането на човека от пещерите и формирането на първите земеделско-скотовъдни общества, пре­питаващи се вече не толкова от лов и събиране на диви плодове, колкото от целенасочено производ­ство на храни и стоки. Човешки групи се заселват по всички краища на днешна България - главно в поречията на реките и крайморските райони.

 

  • Божидар Димитров
  • 195 страници
  • Фондация КОМ & НИ ПЛЮС

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента