ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

МОРЕТО В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ 1944-1949 Г.

МОРЕТО В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ 1944-1949 Г.

Темата на изследването поставя на една плоскост две сфери на изява - външнополитическата активност на държавата и оползотво­ряването на нейните морски граници.

Повече детайли


10,00лв. с ДДС

Наличност:

4 продукта на склад


Периодът 1944 - 1949 г. е обект на значителен интерес в изследванията за мястото на България на международната сцена и в последните десет-петнадесет години отдел­ни направления получават по-пълно изясняване поради възможност­та да се ползват повече документи и отпадането на теми - „табу" по идеологически съображения. Все пак към определената по-горе като „втора" сфера на изява досега в българската историография не е проявяван интерес и няма опити за изчерпателно изследване на взаимо­зависимостта между тях.

 

  • Мариана Кръстева
  • 301 страници
  • ИК Морски свят
  • Варна, 2005

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента