ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

Условия за ползване на съдържанието

 

С достъпа и използването на този сайт вие се съгласявате с правилата и условията, описани по-долу.

 

Използване

Съдържанието на този сайт може да се използва само за лична информация. Това означава, че можете да преглеждате, копирате, разпечатвате и разпространявате всички документи, публикувани тук от онлайн книжарница "ОНГЪЛ", при условие че това не е с цел комерсиализиране на съдържанието като такова, че онлайн книжарница "ОНГЪЛ" е уведомена за разпространението на документи и че всички авторски права, както и други предмети на собственост в съдържанието, са запазени. Съдържанието на този сайт не може да се променя, препраща, възпроизвежда, публикува, лицензира, прехвърля или продава без предварително писмено съгласие от книжарница "ОНГЪЛ".

 

Търговски марки и авторско право

Всички търговски марки, логота, текстове и изображения, показващи се на този сайт, освен ако не е обозначено друго, са собственост на носителите на авторските права и се пазят от законите за правата за интелектуална собственост.

Всякакво използване на търговските марки, логата, текстовете и изображенията  е забранено, освен при предварително разрешение съгласно гореописаното.

Неупълномощеното използване или разпространяване на всякакви материали от този сайт може да се подведе под гражданска и правна отговорност според приложимите закони.НачалоНачало

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента